معنی شاد

شاد
معادل ابجد

شاد در معادل ابجد

شاد
 • 305
حل جدول

شاد در حل جدول

 • خوشحال، خرم، مسرور
 • مسرور
 • خوشحال
 • خوشحال، مسرور
مترادف و متضاد زبان فارسی

شاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بانشاط، بشاش، خرم، خشنود، خندان، خوش، خوشحال، خوشدل، خوشوقت، زنده‌دل، سردماغ، شادمان، شنگول، فارغ، مبتهج، محظوظ، مسرور، مشعوف،
  (متضاد) اندوهگین، مغموم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شاد در فرهنگ معین

 • [په.] (ص.) خوش، خشنود.
 • [ع.] (اِفا.) نادر، کمیاب.
لغت نامه دهخدا

شاد در لغت نامه دهخدا

 • شاد. (ص) خوشوقت. خوشحال. بیغم. بافرح. (برهان قاطع). خوش و خرم. (آنندراج). رام. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ذیل رام). در پهلوی «شاد» و در اوستا «شات َ» بوده و در سنسکریت «شات َ» بمعنی خوشحال شدن هم هست. (فرهنگ نظام). مسرور. شادان. شادمان. خوشرو و تازه روی. مبتهج. بهج. بهیج. ارن. ارون. جذل. جذلان. مقابل دژم. با بودن، شدن، کردن، آمدن، زیستن و نظائر آنها صرف می شود. و به فهرست ولف رجوع شود:
  نشستند هر سه به آرام و شاد
  چنان مرزبانان فرخ نژاد. توضیح بیشتر ...
 • شاد. (اِخ) ابن شین محدث، از قتیبه روایت حدیث کرده و علی بن موسی البریعی از او روایت دارد. (تاج العروس) (منتهی الارب ذیل ش ی ن). توضیح بیشتر ...
 • شاد. [شادد] (ع ص، اِ) در نزد مصریان قدیم بمعنی رئیس بوده گویند: شاد الدیوان. (اقرب الموارد). حاکم و مدیر و فرمانده. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاد در فرهنگ عمید

 • خشنود، خوشحال، خوشوقت، بی‌غم، خوش‌وخرم،
  * شاد زیستن: (مصدر لازم) به شادی و خوشی زندگی کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شاد در فارسی به انگلیسی

 • Beatific, Brilliant, Cavalier, Cheerful, Cheery, Festive, Gay, Glad, Happy, Hilarious, Jocund, Jolly, Joyful, Joyous, Light, Lighthearted, Lively, Merry, Rosily, Sunny, Rollicking. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

شاد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شاد در فارسی به عربی

 • بهیج، سعید، فرحان، مبتهج، مرح، مسرور
فرهنگ فارسی هوشیار

شاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوشوقت، خوشحال، بیغم، خرم
فارسی به ایتالیایی

شاد در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شاد در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

شاد در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه