معنی شاد به انگلیسی و سایر زبان ها

فارسی به انگلیسی

Beatific, Brilliant, Cavalier, Cheerful, Cheery, Festive, Gay, Glad, Happy, Hilarious, Jocund, Jolly, Joyful, Joyous, Light, Lighthearted, Lively, Merry, Rosily, Sunny, Rollicking

فارسی به ترکی

şen

فارسی به عربی

بهیج، سعید، فرحان، مبتهج، مرح، مسرور

فارسی به ایتالیایی

allegro

فارسی به آلمانی

Erfreut, Froh, Glücklich

پیشنهادات کاربران

طربناک

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر