معنی سجده

سجده
معادل ابجد

سجده در معادل ابجد

سجده
 • 72
حل جدول

سجده در حل جدول

 • از سوره های سجده دار قرآن
مترادف و متضاد زبان فارسی

سجده در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سجده در فرهنگ معین

 • (سَ دَ یا دِ) [ع. سجده] (مص ل. ) پیشانی بر زمین نهادن هنگام نماز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سجده در فرهنگ عمید

 • از ارکان نماز که به‌صورت گذاشتن هفت عضو (پیشانی، کف دو دست، سر دو زانو، و شصت هر دوپا) بر روی زمین و خواندن ذکر مخصوص به جا آورده می‌شود،
  (اسم مصدر) پیشانی بر زمین گذاشتن برای عبادت یا اظهار فروتنی،
  (اسم) سی‌ودومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳۰ آیه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سجده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سجده در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

سجده در تعبیر خواب

 • اگر کسی بیند سجده حق تعالی می کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد. اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید کسی وی را سجده نمود، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که مهتری سجده می کرد، دلیل نماید وی را از سلطان رنج و بلا رسد. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سجده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پیشانی بر زمین نهادن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه