معنی زرافه

زرافه
معادل ابجد

زرافه در معادل ابجد

زرافه
  • 293
حل جدول

زرافه در حل جدول

  • بلندترین جانور روی زمین
فرهنگ معین

زرافه در فرهنگ معین

  • (زَ فِ) [ع. ] (اِ. ) = زراف: حیوانی است پستان دار و نشخوارکننده و بزرگ جثه به اندازه شتر، گردن دراز و دست های بلند و پاهای کوتاه دارد. در فارسی اشترگاوپلنگ و شترگاوپلنگ هم گفته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زرافه در لغت نامه دهخدا

  • زرافه. [زَ ف َ / زَرْ را ف َ / ف ِ] (از ع، اِ) صاحب قاموس آنرا به چهار وزن یاد کند از عربی زرافه. و از این زبان وارد فرانسوی و انگلیسی و آلمانی شده. نوعی از پستانداران نشخوارکننده ٔ آفریقا با قدی بسیار بلند. (حاشیه ٔ برهان چ معین). پستانداری است از راسته ٔ نشخوارکنندگان که فقط شامل یک نوع است. این جانور بداشتن گردنی طویل و قوی و برافراشته مشخص است و بالای پیشانیش یک زوج شاخ پشم آلود وجود دارد. زمینه ٔ بدن حیوان، صورتی رنگ و زمینه ٔ شکمش سفید است، ولی سراسر بدنش را لکه های کوچک و بزرگ قهوه ای پوشانده و دمش کوتاه و قوی است. توضیح بیشتر ...
  • زرافه. [] (اِخ) عم کیخسرو بود که بدستور کیخسرو قصد افراسیاب کرد و در جنگی که میان آنان روی داد فرود کشته شد. رجوع به فارسنامه ٔ ابن البلخی چ تهرانی ص 35 و 36 و چ لسترانج ص 44 و 45 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زرافه در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) پستانداری نشخوارکننده با گردن و پاهای بلند و دو شاخ کوتاه بر روی پیشانی که بر روی بدنش خال‌های قهوه‌ای‌رنگ دارد، اشترگاوپلنگ، شترگاوپلنگ،
    (نجوم) از صورت‌های فلکی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

زرافه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زرافه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زرافه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حیوانی است جزو پستانداران و نشخوار کننده و بزرگ جثه باندازه شتر، و گردن دراز و دستهای بلند و پاهای کوتاه دارد. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

زرافه در واژه پیشنهادی

  • گردن دراز، شترگاوپلنگ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید