معنی روتین

روتین
معادل ابجد

روتین در معادل ابجد

روتین
  • 666
حل جدول

روتین در حل جدول

  • روزانه و یومیه
فرهنگ معین

روتین در فرهنگ معین

  • (رُ) [فر. ] (ص. اِ. ) کاری که به طور منظم یا به طور معمول و مکرر انجام می شود. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

روتین در عربی به فارسی

  • روزمره , کار عادی , جریان عادی , عادت جاری
فرهنگ فارسی هوشیار

روتین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی فرایند، کار بست
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید