معنی روتین

فرهنگ معین

روتین

(رُ) [فر.] (ص. اِ.) کاری که به طور منظم یا به طور معمول و مکرر انجام می شود.

عربی به فارسی

روتین

روزمره , کار عادی , جریان عادی , عادت جاری

فرهنگ فارسی هوشیار

روتین

انگلیسی فرایند، کار بست

فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

روتین

666

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری