معنی روتین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(رُ) [فر.] (ص. اِ.) کاری که به طور منظم یا به طور معمول و مکرر انجام می شود.

حل جدول

روزانه و یومیه

فرهنگ فارسی هوشیار

انگلیسی فرایند، کار بست

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر