معنی روارو

روارو
معادل ابجد

روارو در معادل ابجد

روارو
 • 413
حل جدول

روارو در حل جدول

فرهنگ معین

روارو در فرهنگ معین

 • (رَ) (اِمص.) آمد و شد مردم در جایی، کثرت آمد و شد.
لغت نامه دهخدا

روارو در لغت نامه دهخدا

 • روارو. [رَ رَ / رُو / رُ رُو] (اِمص مرکب) کثرت آمد و شد خلق. (شرفنامه ٔ منیری) (آنندراج). آمد و شد خلق در شادی یا شیون. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی). بسیاری آمد و رفت مردم. (ناظم الاطباء):
  سپیده دم ز لشکرگاه خسرو
  سوی باغ سپید آمد روارو.
  نظامی.
  در روارو فتاد موکب شاه
  نم به ماهی رسید و گرد به ماه.
  نظامی.
  || دنبال کسی به شتاب رفتن. (آنندراج). رفتن به دنبال کسی به عجله و شتاب. (ناظم الاطباء). پیاپی و بشتاب رفتن لشکر. توضیح بیشتر ...
 • روارو. [رُ وا] (ص مرکب، ق مرکب) روبارو. روبرو. مقابل و مواجه. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روارو در فرهنگ عمید

 • کثرت آمدوشد،
  آمدوشد مردم درجایی،
  پیاپی و باشتاب رفتن گروهی از مردم یا سپاهیان: زمین از بار آهن خم گرفته / هوا را از روارو دم گرفته (نظامی۲: ۲۵۴)،
  * روارو برآمدن: [قدیمی] فریاد روارو بلند شدن، بانگ بروبرو زدن: روارو برآمد که بگشای راه / که آمد نوآیین یکی پیشگاه (فردوسی: ۲/۳۷۳)،
  * روارو زدن: [قدیمی] فریاد بروبرو برآوردن: وقت بیاید که روارو زنند / سکهٴ ما بر درمی‌ نو زنند (نظامی۱: ۶۲)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

روارو در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کثرت آمد و شد خلق، آمد و رفت مردم روبرو، مقابل و مواجه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید