معنی رافت

رافت
معادل ابجد

رافت در معادل ابجد

رافت
  • 681
حل جدول

رافت در حل جدول

  • مهربانی، شفقت
  • مهربانی و شفقت
فرهنگ عمید

رافت در فرهنگ عمید

  • مهربانی، شفقت،
فرهنگ فارسی هوشیار

رافت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سخت و بسیار مهربان، مهربانی شدید
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید