معنی دلاک

دلاک
معادل ابجد

دلاک در معادل ابجد

دلاک
 • 55
حل جدول

دلاک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دلاک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • حمامی، کیسه‌کش، مغمز، آرایشگر، سرتراش، سلمانی
فرهنگ معین

دلاک در فرهنگ معین

 • کیسه کش، موی تراش، سلمانی. [خوانش: (دَ لّ) [ع.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

دلاک در لغت نامه دهخدا

 • دلاک. [دَل ْ لا] (ع ص) تن مالنده. مالنده. آنکه در حمام تن را مالش دهد. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). آنکه در حمام اندام مردم را بمالد و کیسه کشد. (از غیاث) (آنندراج). مشت مال کننده که بدن را خالی یا با روغن مالش دهد. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی). آنکه در حمام اندام مالد و خدمت کند. (از شرفنامه ٔ منیری). آنکه در حمام شوخ تن دیگران با کیسه و جز آن پاک کند. مشت مال چی. کیسه کش. رنجبر. رنجبر حمام. قائم:
  سوی دلاکی بشد قزوینیی
  که کبودم زن بکن شیرینیی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دلاک در فرهنگ عمید

 • کسی که در گرمابه مردم را کیسه می‌کشد و شست‌و‌شو می‌دهد، کیسه‌کش،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

دلاک در گویش مازندرانی

 • به کسی گفته می شوند که مشاغل گوناگون آرایش سر و صورت، ختنه، رگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دلاک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کیسه کش مو تراش تانگو (صفت) کسی که در حمام مردم را کیسه کشد کیسه کش ‎0، موی تراش سلمانی ‎0 تن مالنده، آنکه در حمام تن را مالش دهد. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دلاک در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید