معنی خواست

خواست
معادل ابجد

خواست در معادل ابجد

خواست
 • 1067
حل جدول

خواست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خواست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرزو، آهنگ، اراده، خواهش، تقاضا، رغبت، طلب، عزم، قصد، مشیت، میل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خواست در فرهنگ معین

 • (خا) (مص مر.) خواستن.
لغت نامه دهخدا

خواست در لغت نامه دهخدا

 • خواست. [خوا / خا] (ص) راه کوفته شده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). || (اِ) جزیره که میان دریا باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). || (مص مرخم، اِمص) اراده. مشیت. (ناظم الاطباء). اراده ای که دگرگون نشود:
  تو پیمان همی داری ورای راست
  ولیکن فلک را جز اینست خواست.
  فردوسی.
  ابا خواست یزدانْش چاره نماند
  که در زیر او زور باره نماند.
  فردوسی.
  بر این نیز اگر خواست یزدان بود
  دلم روشن و سخت خندان بود.
  فردوسی.
  زرخشنده خورشید تا تیره خاک
  نباشد مگر خواست یزدان پاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خواست در فرهنگ عمید

 • خواهش،

  اراده، میل،

  [قدیمی] گدایی،
فارسی به انگلیسی

خواست در فارسی به انگلیسی

 • Aim, Desire, Fancy, Liking, Preference, Propensity, Readiness, Requirement, Resolution, Stomach, Volition, Will, Wish. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خواست در فارسی به عربی

 • اراده، امنیه، حاجه، س، إراده، استدعى، استقضى، استمال، استنجع
فرهنگ فارسی هوشیار

خواست در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

خواست در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

خواست در فارسی به آلمانی

 • Bedarf (m), Benötige, Benötigen, Brauchen, Möchte, Testament (n), Werde, Werden, Wille (f), Willen, Wunsch (m), Wünschen. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید