معنی خرابکاری

خرابکاری
معادل ابجد

خرابکاری در معادل ابجد

خرابکاری
  • 1034
حل جدول

خرابکاری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خرابکاری در لغت نامه دهخدا

  • خرابکاری. [خ َ] (حامص مرکب) اِفساد. (یادداشت بخط مؤلف). عمل خرابکار. || در تداول عامه، آلودن بستر یا زیر جامه. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خرابکاری در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

خرابکاری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خرابکاری در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

خرابکاری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ریهیدن تباهیگری تباه کردن مورجنیتاری ایجاد فساد و تباهی (در امور و ساختمانها). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

خرابکاری در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

خرابکاری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید