معنی حریف

حریف
معادل ابجد

حریف در معادل ابجد

حریف
 • 298
حل جدول

حریف در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حریف در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دوست، رفیق، یار، همدم، محبوب، معشوق، همراه، هم‌مجلس، هم‌محفل، هم‌نشین، معاشر، هم‌پیشه، همکار، مدعی، معارض، مخالف، هماورد، رقیب، طرف مقابل، طرف مخالف، هم‌زور، هم‌نبرد 01 هم‌شان، هم‌مقام، هم‌پیاله، هم‌پیک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حریف در فرهنگ معین

 • هم پیشه، همکار، هماورد، هم پیاله. [خوانش: (حَ) [ع.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

حریف در لغت نامه دهخدا

 • حریف. [ح ِرْ ری] (ع ص) تیز. دژن. زبان گز. تند. سخت تیز. سخت تند. حکیم مؤمن گوید: حِرّیف، به معنی گزنده است که اجزاء او در زبان فرورفته و بسیار بگزد و تفریق اجزاء او کند و فعل آن تحلیل و تنقیه و تعفین واحراق و تلطیف است بجهت شدت حرارت. (تحفه). و صاحب ذخیره گوید: حِرّیف، تیز، آنچه پوست دهان را فراهم کشد شکوک است یعنی عفص، و آنچه پوست دهان را بگزد ترش است، و آنچه بسوزاند تیز است یعنی حِرّیف است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی): ولیکن [ضمادالبنفسج] الصداع العارض من المره الصفراء و الدم الحریف. توضیح بیشتر ...
 • حریف. [ح َ] (ع ص، اِ) هم پیشه. همکار. هم حرفت. ج، حُرَفاء:
  دشمنند این ذهن و فطنت را حریفان حسد
  منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا.
  خاقانی.
  با حریفان درد مهره ٔ مهر
  بر بساط قلندر اندازیم.
  خاقانی.
  || دوست نامشروع زن. فاسق زن:
  آن ریش نیست چغبت دلال خانه هاست
  وقت جماع زیر حریفان فکندنی است.
  طیان.
  مگر می پنداری که من از تهتک تو. غافلم یا نمیدانم که همواره. به فجور و شرب خمور میگذاری و هر روز با حریفی و هر شب با ظریفی به معاشرت و مباشرت مشغولی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حریف در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

حریف در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حریف در فارسی به انگلیسی

 • Adversary, Antagonist, Contestant, Rival, Opponent, Side
فارسی به ترکی

حریف در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حریف در فارسی به عربی

 • خصم، مباراه، معارض، منافس
فرهنگ فارسی هوشیار

حریف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تیز، تند، زبان گز هم پیشه، همکار، هم حرف هم پیشه، همکار، هم حرف. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حریف در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

حریف در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید