معنی جبه

جبه
معادل ابجد

جبه در معادل ابجد

جبه
 • 10
حل جدول

جبه در حل جدول

 • جامه گشاد، لایه میانی زمین
 • میدان قوی مغناطیسی کره زمین
 • لایه میانی زمین
 • جامه گشاد
 • جامه گشاد، لایه میانی زمین، میدان قوی مغناطیسی کره زمین
فرهنگ معین

جبه در فرهنگ معین

 • (جُ بِّ) [ع. جبه] (اِ. ) جامه گشاد و بلند که بر روی جامه های دیگر پوشند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جبه در فرهنگ عمید

 • [جمع: جبب و جباب] جامۀ گشاد و بلند که روی جامه‌های دیگر بر تن کنند،
  جوشن، دِرع، زره،
  (زمین‌شناسی) دومین لایۀ تشکیل‌دندۀ زمین، میان پوسته و هسته، گوشته،
  * جبهٴ هزارمیخ: [قدیمی، مجاز] آسمان و ستارگان در هنگام شب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جبه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جبه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جبه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

جبه در گویش مازندرانی

 • جعبه، الونک کوچک
فرهنگ فارسی هوشیار

جبه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جامه گشاد و بلند که روی جامه های دیگر بتن کنند
فرهنگ فارسی آزاد

جبه در فرهنگ فارسی آزاد

 • جُبَّه، جامه گشاد و بلند که روی جامه های دیگر می‌پوشند، زِره. (جمع:جُبَب -جِباب)،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جبه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید