معنی توغولی

حل جدول

توغولی

گرد و چاق.

گرد و چاق


گرد و چاق.

توغولی


گرد و چاق

توغولی

فرهنگ عوامانه

توغولی(دوقولی)

به معنی گرد و چاق است.

معادل ابجد

توغولی

1452

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری