معنی توسعه

توسعه
معادل ابجد

توسعه در معادل ابجد

توسعه
  • 541
حل جدول

توسعه در حل جدول

  • گسترش، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطابق زمان
مترادف و متضاد زبان فارسی

توسعه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بسط، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت، بسط دادن، گسترش‌دادن، پیشرفت کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

توسعه در فرهنگ معین

  • (مص م. ) گشاد کردن، فراخ کردن، وسعت دادن، (اِمص. ) گشادی، فراخی، ترقی، پیشرفت. [خوانش: (تُ س ِ عِ) [ع. توسعه]]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توسعه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

توسعه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

توسعه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

توسعه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

توسعه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

توسعه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید