معنی توسعه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(مص م.) گشاد کردن، فراخ کردن، وسعت دادن، (اِمص.) گشادی، فراخی، ترقی، پیشرفت. [خوانش: (تُ س ِ عِ) [ع. توسعه]]

فرهنگ عمید

فراخی، گشادگی،

حل جدول

گسترش، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطابق زمان

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

گسترش، افزایش، پیشرفت

کلمات بیگانه به فارسی

گسترش

مترادف و متضاد زبان فارسی

بسط، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت، بسط دادن، گسترش‌دادن، پیشرفت کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

فراخی و فراخ کردن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر