معنی تورات

تورات
معادل ابجد

تورات در معادل ابجد

تورات
  • 1007
حل جدول

تورات در حل جدول

  • کتاب حضرت موسی
فرهنگ معین

تورات در فرهنگ معین

  • به معنی اخص، به اسفار خمسه عهد عتیق (تکوین، خروج، احبار، عدد و تثنیه)، انبیا (ابراهیم، اسحاق، یعقوب و ایام بنی اسراییل در برسینا) و توصیه های موسوی در اخلاق و شرایع اطلاق می شود، همه کتاب مقدس را به خطا تورات نامند،. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تورات در لغت نامه دهخدا

  • تورات. [ت َ] (اِخ) توراه. توریه. اسفار پنجگانه ٔ موسی. معرب «توره» عبری است و معنی آن شریعت و وصیت است که همه ٔ آن بر عهد قدیم اطلاق می شود. (از اقرب الموارد). کتاب موسی (ع). (ناظم الاطباء). عهد عتیق. صورهالعتیقه. (ابن الندیم). در عبری تورا نامی است که یهودان به قانون موسی دهند. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). اسفار پنجگانه یا پنج کتاب موسی عبارت است از: 1- ژنز یا سِفْرِ تکوین تا استقرار عبرانیان در مصر. 2- جلای وطن یا سِفْرِ خروج. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تورات در فرهنگ عمید

  • کتاب مقدس و مذهبی قوم یهود که از حضرت موسی باقی مانده است و شامل پنج کتاب (اَسفار خمسه) می‌باشد: ۱) سِفْر تکوین، راجع به خلقت عالم و اوایل تاریخ بنی‌اسرائیل. ۲) سفر خروج، دربارۀ مهاجرت بنی‌اسراییل از مصر. ۳) سفر لاویان، شامل قوانین مذهبی و شرایع و قواعد و حدود سبط لاوی (از اسباط دوازده‌گانۀ اسرائیل). ۴) سفر اعداد، دربارۀ مسافرت بنی‌اسرائیل و فتح اراضی کنعان و قوۀ مادی آن‌ها. ۵) سفر تثنیه، مکمل کتب قبلی است و تکرار شرایع را به‌طور اختصار بیان کرده است. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تورات در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

تورات در تعبیر خواب

  • اگر کسی بیند تورات همی خواند، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم. اگر بیند تورات خواند به ظاهر، دلیل که با کسی خصومت کند و بر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود. اگر بیند کسی را تعلیم تورات می کرد، دلیل که از آن کس خیر بدو رسد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تورات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کتاب مقدس یهود که از حضرت موسی (ع) باقیمانده است، عهد عتیق
فرهنگ فارسی آزاد

تورات در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَوْرات، کتاب آسمانی یهودیان، در عبری بمعنای شریعت و تعلیم است، باحکام عشره (فرامین ده گانه) که در کوه سینا بر حضرت موسی نازل شده و همچنین اَسفار خمسه (تَکْوِین، خُرُوج، لاوِیان، اَعْداد، تَثْنِیَه) و بالاخره به مجموع اسفار خمسه و 34 رساله و صحیفه و کتاب از انبیای بنی اسرائیل اطلاق میشود که به این مجموعه "عهد عتیق " نیز میگویند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید