معنی بهیمه

بهیمه
معادل ابجد

بهیمه در معادل ابجد

بهیمه
  • 62
حل جدول

بهیمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بهیمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جانور، چهارپا، حیوان، ستور،

    (متضاد) آدم، انسان
فرهنگ معین

بهیمه در فرهنگ معین

  • (بَ مِ) [ع. بهیمه] (اِ.) چهارپا، ج. بهایم.
فرهنگ عمید

بهیمه در فرهنگ عمید

  • حیوان چهارپا، از قبیل گاو، گوسفند، اسب، شتر، و استر،
فارسی به انگلیسی

بهیمه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بهیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

بهیمه در فرهنگ فارسی آزاد

  • بَهیمَه، چهارپا، حیوان (جمع: بَهائِم)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید