معنی بدپیله

بدپیله
معادل ابجد

بدپیله در معادل ابجد

بدپیله
 • 53
حل جدول

بدپیله در حل جدول

 • کینه ورز و بی گذشت
 • کینه‌ورز و بی‌گذشت
مترادف و متضاد زبان فارسی

بدپیله در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سمج، کنه، مصر، انتقام‌جو، بدکینه، کینه‌جو، منتقم،
  (متضاد) باگذشت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بدپیله در فرهنگ معین

 • (~. لِ) (ص مر.) سِمج، سخت انتقام.
لغت نامه دهخدا

بدپیله در لغت نامه دهخدا

 • بدپیله. [ب َ ل َ / ل ِ] (ص مرکب) بدکینه. سخت انتقام. (فرهنگ فارسی معین). موذی باابرام و معربد. عربده جو. مرس. (یادداشت مؤلف). غوغاطلب. هنگامه جو. پرخاش جو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بدپیله در فرهنگ عمید

 • بدکینه،

  کسی که در امری یا خواستن چیزی بسیار اصرار کند،
فرهنگ فارسی هوشیار

بدپیله در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید