معنی بداء

بداء
معادل ابجد

بداء در معادل ابجد

بداء
  • 7
حل جدول

بداء در حل جدول

  • آشکار کردن نظر
فرهنگ معین

بداء در فرهنگ معین

  • (بَ) [ع.] (مص ل.) ظاهر گشتن، پیدا شدن.
لغت نامه دهخدا

بداء در لغت نامه دهخدا

  • بداء. [ب َ] (ع مص) بداءه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آشکار شدن رأیی که قبلاً نبوده است. (از تعریفات جرجانی). بداء یعنی ظهور امری یا رأیی بعد از خفاء آن، این اصطلاح کلامی است و مبنای بحث آن چنین است که آیا بداء درباره ٔ خدای جائز است یا نه به این معنی ممکن است خدای متعال امری را مقرر گرداند و بعد انصراف حاصل کند. متکلمان اغلب می گویند انتساب بداء به این معنی بذات حق کفر است و از طرفی در شرایع این گونه امور دیده شده است. توضیح بیشتر ...
  • بداء. [ب َدْ دا] (ع ص) مؤنث: اَبَدّ. زن بزرگ اندام یا زنی که اعضایش یا هر دو دستش یا هر دو ران او ازهم دور باشد. (منتهی الارب) (ازناظم الاطباء) (آنندراج). آنکه رانهایش از یکدیگر دور بود. (مهذب الاسماء). || زن سطبراسکتین. (منتهی الارب) (آنندراج). زن ستبرران. (ناظم الاطباء). و رجوع به ابد شود. توضیح بیشتر ...
  • بداء. [ب ُ دْ دا] (ع اِ) ج ِ بادی. (ناظم الاطباء). رجوع به بادی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

بداء در فرهنگ فارسی آزاد

  • بَداء، تغییر پذیرفتن حکم، پیدا شدن رای جدید در مقابل رأی قدیم. در اصطلاح بهائی بًداء عبارتست از تغییر شریعت قبلی و ظهور پیغمبر جدید با احکام و قوانین جدید که کلّ نشانه قدرت و فضل الهی است. از نظر شیعه بَداء وقتی است که خداوند وعده‌ای بدهد و بدان وفا نکند. اهل سنت به بداء عقیده ندارند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید