معنی باروک

باروک
معادل ابجد

باروک در معادل ابجد

باروک
  • 229
حل جدول

باروک در حل جدول

  • این سبک معماری از ایتالیا شروع شد
فرهنگ معین

باروک در فرهنگ معین

  • این واژه اولین بار در جواهرسازی به مروارید نامنظم و یا سنگی که تراش نامنظم خورده گفته می شد، نام مکتبی در معماری و موسیقی در قرن 16 میلادی که ویژگی های آن: تنوع در طراحی، تضاد و اختلاف بین قسمت های مختلف، فراوانی اشکال و د [خوانش: (رُ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

باروک در لغت نامه دهخدا

  • باروک. (ع اِ) ناخوشی سکاچه و کابوس. (ناظم الاطباء). نیدلان. جاثوم. بختک. نسبرک. عبدالجنه. دیونسبرک. (مهذب الاسماء). || مرد بددل. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • باروک. (اِخ) شاگرد ارمیا که پیشگوییهایش را بدو املاء میکرده است. (600 ق. م. ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید