معنی باردار

باردار
معادل ابجد

باردار در معادل ابجد

باردار
 • 408
حل جدول

باردار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

باردار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آبستن، حامله، باثمر، ثمردار، مثمر، میوه‌دار، آمیخته، غش‌دار، مغشوش، ممزوج، نبهره، باره‌دار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

باردار در فرهنگ معین

 • میوه دار، آبستن، حامله. [خوانش: (اِفا.)]
لغت نامه دهخدا

باردار در لغت نامه دهخدا

 • باردار. (نف مرکب) میوه دار. (دِمزن). باثمر. درخت میوه دار. (آنندراج). مثمر. مثمره. باروَر. رجوع به شعوری ج 1 ورق 161 شود: و ایشان [یأجوج و مأجوج] هر وقتی از آن کوهها بیرون آیند و مسلمانان را رنجه نمایند و فساد بسیار کنند و هر آدمی که بیابند بکشند و بخورند و گیاه و درختان باردار بخورند. (ترجمه ٔ طبری بلعمی).
  از درخت باردارش بازنشناسی ز دور
  چون فرازآیی بدو در زیر برگش بار نیست.
  ناصرخسرو.
  درختی است صاحب کرم باردار
  وز او بگذری هیزم کوهسار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

باردار در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) آبستن: اگر مار زاید زن باردار / به از آدمی‌زادۀ دیوسار (سعدی۱: ۶۸)،
  میوه‌دار: درخت باردار،
  حامل بار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

باردار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

باردار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

باردار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) میوه دار باثمرمثمر (درخت)، آبستن حامله، مخلوط با فلز کم بها مغشوش نبهره. یا زبان باردار. زبانی که قشر سفیدی بر روی آن بندد و علامت تخمه باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

باردار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

باردار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید