معنی امان

امان
معادل ابجد

امان در معادل ابجد

امان
 • 92
حل جدول

امان در حل جدول

 • پناه
 • زنهار
 • پناه، زنهار، مهلت، نگهداری، تامین، ایمن، مصون
 • پناه، زنهار، حمایت، پشتیبان، مهلت، مصون
 • پایتخت کشور اردن
مترادف و متضاد زبان فارسی

امان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پناه، حمایت، زنهار، کنف، مهلت، نگهداری، تامین، فرجه، امن، ایمن، مصون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

امان در فرهنگ معین

 • (اِمص. ) بی ترسی، ایمنی، (اِ. ) زنهار، پناه. [خوانش: (اَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

امان در لغت نامه دهخدا

 • امان. [اَ] (ع مص) ایمن شدن. (مصادر زوزنی). بی ترس و بیم گردیدن. بی بیمی. (از منتهی الارب) (از متن اللغه) (ناظم الاطباء). زنهاری. (منتهی الارب) (بهار عجم). بی خوف بودن و ایمنی. (آنندراج). آرامش و اطمینان. (از اقرب الموارد):
  آنرا پس سختی ز همه رنج امان بود
  وین را پس سختی ز همه رنج امان است.
  منوچهری.
  یافته و بافته ست شاه چو داود و جم
  یافته مهر کمال بافته درع امان.
  خاقانی.
  ره امان نتوان رفت و دل رهین امل
  رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا. توضیح بیشتر ...
 • امان. [اُم ْ ما] (ع ص) امانت دار و معتمدالیه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شخص امینی که بدو امانت سپارند. (از اقرب الموارد). || کشاورز. (منتهی الارب) (از متن اللغه) (ناظم الاطباء). زَرّاع. (اقرب الموارد). || هرکه بر اصل خلقت خود بود و کتابت و حساب نیاموخته باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). آنکه نوشتن و خواندن نداند. (از متن اللغه). آنکه نوشتن نتواند چون بیسواد. من لایکتب کأنه امی. (قاموس) (تاج العروس) (از ذیل اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • امان. [اُم ْ ما] (ع اِ) (بصیغه ٔ تثنیه) مادر و پدر بطریق ابوان، یا مادر و خاله. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امان در فرهنگ عمید

 • بی‌ترسی، ایمنی،
  آسایش، آرامش،
  (شبه جمله) امان بدهید،
  (اسم) امان‌نامه،
  * امان خواستن: (مصدر لازم) زنهار خواستن، پناه خواستن،
  * امان دادن: (مصدر لازم)
  کسی را در پناه خود درآوردن و جان و مال او را حفاظت کردن،
  فرصت دادن، زمان دادن،
  * امان یافتن: (مصدر لازم) در پناه کسی درآمدن، زنهار یافتن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

امان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

امان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

امان در فارسی به عربی

 • امن، تاجیل، رحمه
نام های ایرانی

امان در نام های ایرانی

 • پسرانه، ایمنی، آرامش
گویش مازندرانی

امان در گویش مازندرانی

 • از متعلقات تیرکمان یا رزین است و آن چرمی به طول تقریبی ده...
 • انبان
فرهنگ فارسی هوشیار

امان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پناه، آسایش و آرامش، ایمنی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید