معنی اشانتیون

اشانتیون
معادل ابجد

اشانتیون در معادل ابجد

اشانتیون
  • 818
حل جدول

اشانتیون در حل جدول

فرهنگ معین

اشانتیون در فرهنگ معین

  • (اِ) [فر. ] (اِ. ) نمونه ای معمولا کوچک و مجانی از کالا که برای تبلیغ عرضه می شود، نمونه (فره). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اشانتیون در فرهنگ عمید

  • نمونۀ رایگان کالا که به‌ منظور تبلیغ به مشتری عرضه می‌شود،
    [عامیانه، مجاز] مقدار کمی از چیزی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اشانتیون در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

اشانتیون در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید