معنی اسیمه

حل جدول

اسیمه

پریشان، مضطرب، حیران


مضطرب و پریشان خاطر

اسیمه

فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

اسیمه کردن

Beirren, Verwechseln, Verwirren

فرهنگ فارسی هوشیار

کله پاچه شدن

(مصدر) مضطرب شدن سر اسیمه گشتن.

آلمانی به فارسی

beirren

مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن.


Verwirren

مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن.


Verwechseln

مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن.

سوئدی به فارسی

konfundera

مغشوش شدن، باهم اشتباه کردن، اسیمه کردن، گیج کردن، دست پاچه کردن،


f rvirra

گیج کردن، غرق افکار شاعرانه کردن، بفکر انداختن، مغشوش شدن، باهم اشتباه کردن، اسیمه کردن، گیج کردن، دست پاچه کردن، اشفته کردن، مغشوش کردن، گیج کردن، درجواب عاجز کردن، بهت زده کردن، گیج کردن، سردرگم کردن، سرگشته کردن،

اسپانیایی به فارسی

ofuscar

مغشوش شدن، باهم اشتباه کردن، اسیمه کردن، گیج کردن، دست پاچه کردن، خیره کردن، تابش یا روشنی خیره کننده، گیج کردن، مبهم و تاریک کردن.


embrollar

مغشوش شدن، باهم اشتباه کردن، اسیمه کردن، گیج کردن، دست پاچه کردن، کیک کوچک شبیه حلقه، درهم امیختگی، شلوغی، تکان تکان خوردن، سواری کردن، گیج کردن، خراب کردن، درهم وبرهم کردن، گیجی، تیرگی.


aturdir

مغشوش شدن، باهم اشتباه کردن، اسیمه کردن، گیج کردن، دست پاچه کردن، گیج کردن، خیرگی،، سراسیمه کردن، گیج کردن، گرم شدن کله (در اثر مشروب)، دست پاچه کردن، عصبانی کردن، اشفتن، مضطرب کردن، سراسیمگی، دست پاچگی، بهت زده کردن، گیج کردن، سردرگم کردن، سرگشته کردن، سراسیمه کردن، گیج کردن، بی حس کردن، حیرت زده کردن، گیجی.

عربی به فارسی

شوش

گیج کردن , مست کردن , سرمست کردن , مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , دست پاچه کردن , درهم وبرهم کردن , مختل کردن , بی نظم کردن , تشکیلا ت چیزی رابرهم زدن , مبهم و تاریک کردن

فنلاندی به فارسی

hm t

توپ زدن , حریف را از میدان درکردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشیب , پرتگاه, مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن, وانمود , نمایش دروغی , تظاهر , خدعه , فریب , حمله خدعه امیز , وانمود کردن.

معادل ابجد

اسیمه

116

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری