معنی اجمالی

اجمالی
معادل ابجد

اجمالی در معادل ابجد

اجمالی
  • 85
حل جدول

اجمالی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اجمالی در لغت نامه دهخدا

  • اجمالی. [اِ] (ص نسبی) به اِجمال. مقابل تفصیلی: علم اجمالی.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اجمالی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اجمالی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

اجمالی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سرسری (صفت) منسوب به اجمال، مختصر مجمل علم اجمالی. یا نظر اجمالی کردن. نظر کلی و عمومی کردن بطور خصه در چیزی یا کاری نظر کردن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید