معنی ابرداد

حل جدول

ابرداد

از سرداران کوروش بزرگ


سردارکوروش

گبریاس، ابرداد


سردار کوروش کبیر

ابرداد


از سرداران کوروش کبیر

ابرداد


از سرداران کوروش بزرگ

ابرداد

معادل ابجد

ابرداد

212

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری