معنی ابرار

ابرار
معادل ابجد

ابرار در معادل ابجد

ابرار
 • 404
حل جدول

ابرار در حل جدول

فرهنگ معین

ابرار در فرهنگ معین

 • (اَ) [ع.] (اِ.) جِ بر؛ نیکان، نیکوکاران.
لغت نامه دهخدا

ابرار در لغت نامه دهخدا

 • ابرار. [اَ] (ع ص، اِ) ج ِ بَرّ. نیکان. نیکوکاران. طائعان:
  ای عادت توخوبتر از صورت مردم
  ای خاطر تو پاکتر از طاعت ابرار.
  فرخی.
  و لباس شرم میپوشند که لباس ابرار است. (تاریخ بیهقی). گفتم خاموش که اشارت سید علیه السلام بفقر طایفه ای است که مرد میدان رضااند و تسلیم تیر قضا نه اینان که خرقه ٔ ابرار پوشند و لقمه ٔ ادرار نوشند. (گلستان). توضیح بیشتر ...
 • ابرار. [اِ] (ع مص) غلبه کردن. (زوزنی). غلبه کردن بر کسی. || سوگند راست کردن. || قبول کردن خدای تعالی حج کسی را. || در بیابان سیر کردن. در بیابان نشستن. || بسیارفرزند گردیدن. || بسیار شدن قوم. || بازگردانیدن گوسفند را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ابرار در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابرار در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • بسیارفرزندی، چیرگی، نیکوکاران
فرهنگ فارسی هوشیار

ابرار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ چیرگی، بسیارفرزندی (تک: بار‎ - بر) نیکوکاران (اسم) جمع: بار و بر نیکان نیکو کاران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ابرار در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَبْرار، نیکان، خوبان و صالحان، راستگویان،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید