معنی آسیمه

آسیمه
معادل ابجد

آسیمه در معادل ابجد

آسیمه
 • 116
حل جدول

آسیمه در حل جدول

 • نگران، آشفته، پریشان
 • پریشان
مترادف و متضاد زبان فارسی

آسیمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آسیون، پریشان، پریشان‌خاطر، حیران، حیرت‌زده، ژولیده، شگفت‌زده، شوریده، متحیر، مشوش، نابسامان، وحشتزده، هراسان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آسیمه در فرهنگ معین

 • آشفته، پریشان، مضطرب، سرگشته، ژولیده، شتابزده، هراسیده. [خوانش: (م ِ) (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آسیمه در لغت نامه دهخدا

 • آسیمه. [م َ / م ِ] (ص) مضطرب. مشوش. پریشان خاطر. آشفته:
  بدان تن در آسیمه گردد روان
  سپه چون بود شاد بی پهلوان.
  فردوسی.
  به ره گیو را دید [دستان] پژمرده روی
  همی آمد آسیمه و پوی پوی.
  فردوسی.
  بگفت این وبرخاست و در خیمه شد
  جهانی ز گفتارش آسیمه شد.
  فردوسی.
  نه آسیمه گشت و نه پرسید راز
  نیایش کنان رفت و بردش نماز.
  فردوسی.
  دل یوسف آسیمه شد زآن نهاد
  به لاحول گفتن زبان برگشاد.
  شمسی (یوسف و زلیخا).
  آسیمه بسی کرد فلک بی خبران را
  وآشفته بسی گشت بدو کار مهیا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آسیمه در فرهنگ عمید

 • آشفته، شوریده‌حال، پریشان‌خاطر، سرگشته، مضطرب، مشوش: نه آسیمه گشت و نه پرسید راز / نیایش‌کنان رفت و بردش نماز (فردوسی: ۱/۷۸)، یکی بانگ برزد بر او مادرش / که آسیمه‌ برگشت جنگی سرش (فردوسی: ۶/۶۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آسیمه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آسیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید