معنی آت

آت
معادل ابجد

آت در معادل ابجد

آت
  • 401
حل جدول

آت در حل جدول

  • مترادف آشغال، باآشغال می آید، گوشت ترکی، اسب آذری، علامت جمع
  • مترادف آشغال
  • با آشغال می آید
  • گوشت آذری
  • مترادف آشغال، با آشغال می آید، گوشت ترکی، اسب آذری، علامت جمع. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

آت در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (آت) در عربی علامت جمع مو ء نث سالم است: کلمات (جمع: کلمه) استخراجات (جمع: استخراج) معلمات (جمع: معلمه) کیفیات (جمع: کیفیه کیفیت) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید