معنی آت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

مترادف آشغال، باآشغال می آید، گوشت ترکی، اسب آذری، علامت جمع

مترادف آشغال

با آشغال می آید

گوشت آذری

مترادف آشغال، با آشغال می آید، گوشت ترکی، اسب آذری، علامت جمع

فرهنگ فارسی هوشیار

(آت) در عربی علامت جمع مو ء نث سالم است: کلمات (جمع: کلمه) استخراجات (جمع: استخراج) معلمات (جمع: معلمه) کیفیات (جمع: کیفیه کیفیت) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر