معنی یخاری

حل جدول

یخاری

بالا آذری

بالای آذری


بالا آذری

یخاری


بالای آذری

یخاری


بالا به آذری

یخاری

فرهنگ معین

یخاری

(یُ) [تر.] (ق.) بالا.

فرهنگ فارسی هوشیار

یخاری

ترکی بالا بالا.

لغت نامه دهخدا

یخاری باش

یخاری باش. [ی ُ] یوخاری باش. (اِخ) (به معنی سوی بالا یا بالاسری یا صدر مجلس) نام شعبه ای از دو شعبه ٔ قاجار. مقابل آشاقی باش (به معنی سوی پایین یا پایین سری یا پایین مجلس). (یادداشت مؤلف). قسمتی از قاجاریه را که در ساحل راست گرگان سکونت داشتند یوخاری باش (یعنی سکنه ٔ آن سر رودخانه) و مقیمین ساحل چپ را اشاقه باش (یعنی سکنه ٔ این سر رودخانه) می خواندند و هریک از این دو قبیله به تیره های دیگری منقسم بودند. (تاریخ مفصل ایران تألیف عباس اقبال ص 755).

معادل ابجد

یخاری

821

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری