معنی یخاری در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(یُ) [تر.] (ق.) بالا.

حل جدول

بالا آذری

بالای آذری

فرهنگ فارسی هوشیار

ترکی بالا بالا.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر