معنی یاوه

یاوه
معادل ابجد

یاوه در معادل ابجد

یاوه
 • 22
حل جدول

یاوه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

یاوه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اراجیف، بی‌معنی، بیهوده، پوچ، ترهات، جفنگ، چرت، چرند، حرف‌مفت، ژاژ، ژاژ، عبث، لاطائل، لغو، لیچار، مزخرف، مهمل، هذیان، هرز، یافه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

یاوه در فرهنگ معین

 • بیهوده، بی معنی، بی - سرپرست، سرِخود. [خوانش: (و) (ص.)]
لغت نامه دهخدا

یاوه در لغت نامه دهخدا

 • یاوه. [وَ / وِ] (ص) سخنان سردرگم و هرزه و هذیان و فحش و دشنام. (برهان). [سخن] هرزه و بیهوده. (آنندراج) (غیاث اللغات). بیهوده وهذیان. (اوبهی). هذیان و هرزه. (سروری). ایمه. (برهان ذیل ایمه). بی معنی. مهمل. غاب. یافه:
  که نزدیک او فیلسوفان بوند
  بدان کوش تا یاوه ای نشنوند.
  فردوسی.
  کنون آمد ای شاه گرگین ز راه
  زبان پر ز یاوه روان پرگناه.
  فردوسی.
  زبان پر ز یاوه روان پرگناه
  رخش زرد و لرزان تن از بیم شاه.
  فردوسی.
  ز گفتار یاوه نداری تو شرم
  به دامت نیایم به گفتار گرم. توضیح بیشتر ...
 • یاوه. [وَ] (اِخ) نام پهلوانی ایرانی است بر طبق برخی از نسخ شاهنامه:
  پس گیو بد یاوه ٔ سمکنان
  برفتند خیلش یگان و دوگان.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یاوه در فرهنگ عمید

 • بیهوده، هرزه،
  (اسم) ویژگی سخن بی‌معنی،
  (قید) [قدیمی] یله و سرخود، بی‌سرپرست،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

یاوه در فارسی به عربی

 • تخریف، زبد، سخیف، هراء
فرهنگ فارسی هوشیار

یاوه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سخنان سر درگم و هرزه و هذیان و فحش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید