معنی یامان

یامان
معادل ابجد

یامان در معادل ابجد

یامان
  • 102
حل جدول

یامان در حل جدول

  • باد مرگ آور، بیماری شبیه خناق
فرهنگ معین

یامان در فرهنگ معین

  • [تر. ] (اِ. ) (عا. ) نوعی باد است که اگر بیاید یا کسی بدان مبتلا گردد مایه مرگ او می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

یامان در لغت نامه دهخدا

  • یامان. (ازترکی، اِ) لفظ ترکی است و در آن زبان معانی مختلف ومتضاد دارد و معمولاً برای غلو و اغراق (خوب و یا بد) استعمال می شود. اما در زبان عوام به عنوان متضاد مامان به کار رود، گویند همه ٔ مردم مامان دارند ما یامان داریم. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده). || مرضی است در اسب و قاطر و الاغ که از آن قسمتی از بدن ورم کند و حیوان را بکشد. (یادداشت مؤلف).
    - باد یامان، به اعتقاد عوام نوعی باد یعنی ورم اندام که اگر بیاید (یا کسی بیاورد) مایه ٔ مرگ او می شود. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

یامان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

یامان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترکی جغتایی باد مرگ میر باد (اسم) نوعی باداست که اگر بیایدیا کسی بدان مبتلا گردد مایه مرگ او میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید