معنی یارد

یارد
معادل ابجد

یارد در معادل ابجد

یارد
  • 215
حل جدول

یارد در حل جدول

  • یکای درازای نود سانتی
  • واحد سنجش طول انگلیسی
فرهنگ معین

یارد در فرهنگ معین

  • [انگ.] (اِ.) واحد طول در انگلستان تقریباً 92 سانتی متر.
لغت نامه دهخدا

یارد در لغت نامه دهخدا

  • یارد. [رِ] (اِخ) نام پدر ادریس و پسر مهلائیل است بنا بروایت قفطی در تاریخ الحکماء. توضیح بیشتر ...
  • یارد. (انگلیسی، اِ) واحد طولی که در آمریکا و انگلستان بکار می رود و آن معادل 9144% متر و یا سه فوت است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یارد در فرهنگ عمید

  • مقیاس طول برای پارچه در انگلستان و امریکای شمالی، معادل ۳۶ اینچ یا ۹۲ سانتی‌متر یا ۱۴ گره،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

یارد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

یارد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مقیاس طول برای پارچه در انگلستان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید