معنی یادآور

یادآور
معادل ابجد

یادآور در معادل ابجد

یادآور
  • 222
حل جدول

یادآور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

یادآور در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

یادآور در فرهنگ معین

  • (وَ) (ص فا.) آن که به یاد آورد، آن چه به یاد آورد.
لغت نامه دهخدا

یادآور در لغت نامه دهخدا

  • یادآور. [وَ] (نف مرکب) چیزی یا کسی که بیاد آورد. متذکرشونده. بیاد آورنده. بیاد آرنده: اسب سیاه گشتاسپی یادآور اسب سیاه خسرو پرویز ساسانی است. (فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 261). رجوع به یاد آوردن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یادآور در فرهنگ عمید

  • آن‌که کسی یا چیزی را به ‌یاد کسی بیاورد، یادآورنده،
فارسی به انگلیسی

یادآور در فارسی به انگلیسی

  • Memorial, Memento, Mnemonic, Prompter, Remembrance, Reminder, Reminiscences, Reminiscent, Souvenir, Testimony. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

یادآور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • متذکر شونده، بیاد آورنده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید