معنی گیوتین

لغت نامه دهخدا

گیوتین

گیوتین. [گی ُ] (فرانسوی، اِ) دستگاهی است چهارچوب مانند که بر بدنه ٔ داخلی دوچوبه ٔ عمودی آن تیغه ای بران داخل کشو و یا بر روی ریل آهنی حرکت کند و بر پشت تیغه ٔ مذکور شی ٔ سنگینی نصب شده است که چون تیغه را از فراز آن رها کند بر اثر سنگینی بسیار بسرعت و فشار فرود آید و گردن متهم را که در قسمت تحتانی دستگاه قرار داده اند، قطع کند. تیغه ٔ مذکور در آغاز چون تیغه ٔ تبر و غیره مستطیل شکل بودو سپس برای بهتر قطع کردن گردن متهم مثلث شکل ساخته شد. و قبل از آنکه به صورت کنونی خود درآید به صورت خشن تر و سطبرتری در اسکاتلند و انگلیس و اسپانیا و بسیاری از کشورهای دیگر موجود بوده است و نمونه هایی از آن در موزه ٔ شهر ادین بورگ دیده میشود و نام آن میدن بوده است. در ایتالیا در قرن 13م. به نام مانائیا خوانده میشد. این دستگاه پس از آنکه در سال 1632م. به کار رفت تا یکصد سال بعد بدون مصرف ماند. بعدها در فرانسه دکتر گیوتین در1789 م. به مجلس مؤسسان آن کشور پیشنهاد کرد که ازآن استفاده شود. و برای نخستین بار در 20 ماه مارس سال 1792م. مجلس، با به کار بردن آن موافقت کرد و در25 آوریل همان سال به مرحله ٔ عمل درآمد و از این تاریخ به بعد آن دستگاه به نام پیشنهادکننده ٔ آن به دستگاه گیوتین معروف گردید. (از دائره المعارف بریتانیکا و لاروس بزرگ). رجوع به گیوتین (دکتر ژوزف) شود.

گیوتین. [گی ُ] (اِخ) (دکتر ژزف...) نام پزشکی است فرانسوی که در دانشگاه پاریس اشتغال به تدریس داشت. وی در سال 1738 م. در شهر سنت به دنیا آمد و در سال 1814 م. درگذشت. گیوتین نخستین کسی بود که در سال 1789 م. در مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد کرد که به جای اعدام متهمان به وسیله ٔ شکنجه و زجر دادن، سر ایشان باماشین مخصوصی از بدن قطع گردد. مجلس مؤسسان فرانسه با پیشنهاد وی موافقت کرد و دستگاه گیوتین را از ایتالیا وارد نمودند و پس از تکمیل آن به مورد اجرا گذاردند. (از دائره المعارف بریتانیکا و لاروس بزرگ).

فارسی به انگلیسی

فرهنگ معین

گیوتین

[فر.] (اِ.) آلتی برای قطع کردن سَر مجرمان که در سال 1792 م. در فرانسه به کار افتاد. [خوانش: (لَ) (ص نسب.)]

فرهنگ عمید

گیوتین

دستگاهی مخصوص اعدام در فرانسه به شکل چهارچوب که با رها کردن تیغۀ سنگین و بُرنده در جهت عمودی، سر محکوم را قطع می‌کرد،
دستگاهی که کاغذ، ورق آهن، و مانند آن‌ها را به همین شکل برش می‌دهد،

فرهنگ فارسی هوشیار

گیوتین

آلتی جهت بریدن سر

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

guillotine

گیوتین


tumbrel

گیوتین

معادل ابجد

گیوتین

496

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری