معنی گوزن

گوزن
معادل ابجد

گوزن در معادل ابجد

گوزن
 • 83
حل جدول

گوزن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گوزن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گوزن در فرهنگ معین

 • (گَ وَ) (اِ. ) هر یک از جانوران متعلق به گونه های مختلف تیره گوزن ها در اندازه و رنگ های گوناگون، گاو کوهی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گوزن در لغت نامه دهخدا

 • گوزن. [گ َ وَ] (اِ) گاو کوهی. (لغت فرس ص 378). گاو کوهی ماده. (صحاح الفرس). نوعی از گاو کوهی باشد، و شاخهای او به شاخهای درخت خشک شده ماند. گویند آب گوشه های چشم او تریاق زهرهاست. (برهان). گاوکوهی را گویند که شاخهای بلند دارد و از گوشه های چشم او تریاق برآید و چون از مادر بزاید بر ران آن نقطی چند سیاه پدیدار است و هر نقطه در سالی برطرف شود. و در گوشه ٔ دو چشم آن جایی است که از آب چشم آن در آنجا تریاق جمع و بسته شود. توضیح بیشتر ...
 • گوزن. [گُو زَ] (اِخ) دهی است از دهستان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 24000 گزی شمال خاوری گرگان. دشت و معتدل مرطوب مالاریایی و سکنه ٔ آن 75 تن است. آب آن از قنات و محصول آن برنج، غلات، لبنیات، توتون، سیگار و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچه های ابریشمی و کرباس است. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3). رجوع به ترجمه ٔ سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 170 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گوزن در فرهنگ عمید

 • پستانداری شبیه ‌گاو با شاخ‌های بلند و چند شاخه که از شیر، گوشت و پوست آن استفاده می‌شود و در جنگل زندگی می‌کند،
  * گوزن شمالی: (زیست‌شناسی) = * گوزن قطبی
  * گوزن قطبی: (زیست‌شناسی) نوعی گوزن که در سرزمین‌های قطبی به‌سر می‌برد و از علف‌های زیر برف تغذیه می‌کند و آن را برای کشیدن سورتمه روی برف تربیت می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

گوزن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گوزن در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گوزن در تعبیر خواب

 • دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد - یوسف نبی علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن گوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است.
  ۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند، علامت وفاداری در عشق است. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

گوزن در گویش مازندرانی

 • کسی که زیاد می گوزد
فرهنگ فارسی هوشیار

گوزن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید