تعبیر خواب گوزن

گوزن
  • دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد - یوسف نبی علیه السلام

  • ۱ـ دیدن گوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است.
    ۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند، علامت وفاداری در عشق است. - آنلی بیتون

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری