معنی گواهینامه

مترادف و متضاد زبان فارسی

گواهی‌نامه

استشهاد، تاییدیه، تصدیق، دیپلم، شهادت‌نامه، کارنامه

فارسی به انگلیسی

گواهینامه‌

Certificate, Certification, License, Permit, Ticket

فارسی به ترکی

گواهینامه‬

ehliyet, sürücü belgesi, sertifika

فارسی به عربی

گواهینامه

دبلوم، شهاده

فارسی به ایتالیایی

گواهینامه

patente

diploma

حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

گواهینامه

نامه ای که در آن یک یا چند کس گواهی خود را نویسند، شهادتنامه

فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

certificate

گواهینامه

گواهی، گواهینامه


affidavy

گواهینامه


affidavit

گواهینامه


debenture

گواهینامه گمرکی


digital certificate

گواهینامه دیجیتالی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تصدیق

گواهینامه، هایش

معادل ابجد

گواهینامه

138

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری