معنی گهواره

گهواره
معادل ابجد

گهواره در معادل ابجد

گهواره
 • 237
حل جدول

گهواره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گهواره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • گاهواره، مهاد، مهد، نانو، ننو،
فرهنگ معین

گهواره در فرهنگ معین

 • (گَ رِ) (اِمر.) نک گاهواره.
لغت نامه دهخدا

گهواره در لغت نامه دهخدا

 • گهواره. [گ َهَْ رَ / رِ] (اِ مرکب) گوواره. گاهواره. گواره. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). گاهواره. (صحاح الفرس) (فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (آنندراج). مهد و بستری مر کودکان را که چون کودک را در آن گذارند به آسانی بتوان وی را حرکت داد و جنبانید. (ناظم الاطباء). مهد. مِنَزّ. (منتهی الارب). منجک. (برهان قاطع). خوابگاه کودکان شیرخواره باشد که از چوب یا فلز سازند:
  زخاراش گهواره و دایه خاک
  تن از جامه دور و لب از شیر پاک. توضیح بیشتر ...
 • گهواره. [گ َهَْ رَ / رِ] (اِخ) قصبه ٔ مرکز بخش گوران شهرستان شاه آباد. واقع در 48هزارگزی شمال باختری شاه آباد (از طریق راه فرعی اتومبیل رو گردنه ٔ پنج سواره 40 هزار گز از راه مالرو) و 26هزارگزی شمال خاوری کرند و 30هزارگزی جنوب باختری کوزران مرکز دهستان سنجابی در کنار رودخانه زمگان. مختصات جغرافیایی آن به شرح زیر است: طول 46 درجه و 25 دقیقه، عرض 34 درجه و 32 دقیقه ارتفاع 1464 گز. قصبه در باختر رودخانه بر روی بلندی و مسلط بر باغستانها و قلمستان بسیار بنا گردیده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گهواره در فرهنگ عمید

 • تختخوابی که کودک را روی آن می‌خوابانند و تکان می‌دهند،
فارسی به انگلیسی

گهواره در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

گهواره در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گهواره در تعبیر خواب

 • گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد ولی اگر چنین بچه ای در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و اشاره ای است به پاکی و بی گناهی و معصومیت. اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می شود. اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست و او بی گناه است. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ اگر خواب ببینید در گهواره، نوزادِ زیبایی خفته است، نشانه خوشبخت شدن و محبت به کودکان است.
  ۲ـ اگر خواب ببینید کودک خود را در گهواره ای تاب می دهید، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد.
  ۳ـ اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تکان می دهد، نشانه بی آبرویی است. باید مراقب حرفهای پوچ مردم باشید. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گهواره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گاهواره، مهد، خوابگاه کودکان شیرخواره، بستر کودکان
فارسی به ایتالیایی

گهواره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گهواره در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

گهواره در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید