معنی گشادشدن

گشادشدن
معادل ابجد

گشادشدن در معادل ابجد

گشادشدن
  • 679
حل جدول

گشادشدن در حل جدول

فارسی به عربی

گشادشدن در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه