معنی گزافه

گزافه
معادل ابجد

گزافه در معادل ابجد

گزافه
 • 113
حل جدول

گزافه در حل جدول

 • اغراق، افراط، چاخان، دروغ، غلو، لافزن
مترادف و متضاد زبان فارسی

گزافه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اغراق، افراط، چاخان، دروغ، غلو، گزاف، لاف‌زن، مبالغه،
  (متضاد) حقیقت‌گویی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

گزافه در فرهنگ معین

 • (گَ یا گِ فِ) (ص.) بیهوده، عبث.
لغت نامه دهخدا

گزافه در لغت نامه دهخدا

 • گزافه. [گ ُ / گ ِ / گ َ ف َ / ف ِ] (ص، اِ، ق) هرزه و بیهوه. کار عبث. (برهان). باطل:
  آنچه با رنج یافتیش و بذل
  تو به آسانی از گزافه مدیش.
  رودکی.
  بدانگونه او کشته شد زار و خوار
  گزافه نه بردارد این روزگار.
  فردوسی.
  نشاط و طرب جوی و مستی مکن
  گزافه مپندار مغز سخن.
  فردوسی.
  کسی که دید که تو با مخالفان چه کنی
  چرا دهد بخلاف تو بر گزافه عنان.
  فرخی.
  اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد
  کس را گزافه چرخ فلک پادشا نکرد.
  منوچهری.
  دروغ و گزافه مران در سخن
  بهر تندیی هرچه خواهی مکن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گزافه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

گزافه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

گزافه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هرزه، بیهوده، کار عبث، باطل
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه