معنی گردهمایی

حل جدول

گردهمایی

جلسه،اجلاس،همایش

سمینار

نشست


گردهمایی سیاسی

میتینگ


گردهمایی علمی

سمینار، همایش


باشگاه و گردهمایی

انجمن


انجمن ها و گردهمایی ها

مجامع

فارسی به انگلیسی

گردهمایی‌

Assemblage, Colloquium, Conference, Congregation, Congress, Convention, Convocation, Coven, Forum, Gathering, Huddle, Meet, Meeting, Muster, Parley, Session, Sitting, Symposium, Talk, Turnout, Assembly

مترادف و متضاد زبان فارسی

گردهمایی

اجلاس، جلسه، میتینگ، نشست، همایش

فارسی به عربی

گردهمایی

اِجْتِماعُ


گردهمایی توجیهی

اِجْتِماعٌ تَوْجیهی


گردهمایی رسمی

اِجْتِماعٌ رَسْمی


گردهمایی عمومی

اِجْتِماعٌ عامٌّ


گردهمایی عادی

اِجْتِماعٌ نِظَامی (مُنَظَّمٌ)


گردهمایی بدون خشونت

اِجْتِماعٌ سِلْمی

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

گردهمایی

290

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری