معنی گرانیگاه

لغت نامه دهخدا

گرانیگاه

گرانیگاه. [گ ِ] (اِ مرکب) مرکز ثقل. (فرهنگستان).

حل جدول

گرانیگاه

مرکز ثقل


مرکزثقل

گرانیگاه

فرهنگ فارسی هوشیار

گرانیگاه

(اسم) مرکز ثقل.


مرکز ثقل

گرانیگاه

واژه پیشنهادی

گرانیگاه

مرکزوار

مرکز ثقل- مرکز تعادل -نطقه ثقل


مرکزوار

گرانیگاه

فرهنگ معین

گرانیگاه

(گِ) (اِمر.) مرکز ثقل.

انگلیسی به فارسی

centroid

گرانیگاه

گرانیگاه


center of gravity

گرانیگاه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مرکز ثقل

گرانیگاه


نقطه ثقل

گرانیگاه

کلمات بیگانه به فارسی

مرکز ثقل

گرانیگاه

معادل ابجد

گرانیگاه

307

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری