معنی گرانیگاه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

گرانیگاه. [گ ِ] (اِ مرکب) مرکز ثقل. (فرهنگستان).

فرهنگ معین

(گِ) (اِمر.) مرکز ثقل.

حل جدول

مرکز ثقل

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) مرکز ثقل.

پیشنهادات کاربران

مرکزوار

مرکز ثقل- مرکز تعادل -نطقه ثقل

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر