معنی گدار

گدار
معادل ابجد

گدار در معادل ابجد

گدار
 • 225
حل جدول

گدار در حل جدول

 • گذرگاه میانکوه
 • بخش کم ژرفاى رودخانه
 • گذرگاه میان کوه
 • گودی ته دره
فرهنگ معین

گدار در فرهنگ معین

 • (گُ) (اِ. ) معبر و گذرگاه در آب، پایاب، جای کم عمق رودخانه که می توان پهنای آن را بدون شنا کردن پیمود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گدار در لغت نامه دهخدا

 • گدار. [گ ُ] (اِ) معبر. ممر: اسگدار؛ اسب گدار. گاوگدار. کبک گدار.
  - بی گدار به آب زدن، بی احتیاط به کاری قیام کردن. بی فکر کاری را انجام دادن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گدار در فرهنگ عمید

 • گودی ته دره،
  جایی از رودخانه که خشک و بی‌آب باشد،
  گذار و عبور،
  معبر و گذرگاه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گدار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گدار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گدار در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

گدار در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

گدار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گودی ته دره، عبور و گذرگاه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید