معنی گداختگی

گداختگی
معادل ابجد

گداختگی در معادل ابجد

گداختگی
  • 1055
حل جدول

گداختگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گداختگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

گداختگی در لغت نامه دهخدا

  • گداختگی. [گ ُ ت َ / ت ِ] (حامص) عمل گداخته شدن. ذوب شدن.

فارسی به عربی

گداختگی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گداختگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه