معنی کولاژ

کولاژ
معادل ابجد

کولاژ در معادل ابجد

کولاژ
  • 1057
حل جدول

کولاژ در حل جدول

  • از هنرهای مدرن که ترکیبی از نقاشی و عکس و هنرهای حجمی است
  • هنر تلفیقى در نقاشى
فارسی به انگلیسی

کولاژ در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه